Homeopathie feiten

Is homeopathie wetenschappelijk bewezen?

De bewering dat homeopathie niet wetenschappelijk bewezen zou zijn, blijft hardnekkig de kop opsteken. Mondiaal is er echter al zoveel betrouwbaar onderzoek gedaan, dat die opvatting absoluut achterhaald en onhoudbaar is. Met dit onderzoek bedoelen we alleen díe onderzoeksprojecten die volgens strenge wetenschappelijk normen zijn uitgevoerd. Dat die normen streng zijn, is volkomen terecht. Een patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat een geneesmiddel dat op de markt komt, getoetst is op zijn werkzaamheid en veiligheid.

Homeopathische geneesmiddelen die door een erkend homeopathisch beroepsbeoefenaar worden voorgeschreven, voldoen aan die criteria. Wetenschappelijk onderzoek naar geneesmiddelen is duur. Daarin verschillen reguliere en complementaire onderzoeken niet van elkaar. Steeds meer landen stellen tegenwoordig budgetten beschikbaar voor onderzoek naar complementaire geneeswijzen, omdat de vraag hiernaar groter wordt en er daardoor een groeiende markt ontstaat.

Enkele feiten

De Verenigde Staten geven jaarlijks 100 miljoen euro aan het National Center for Complementary and Alternative Medicine om onderzoek te doen naar de effectiviteit van complementaire geneeskunde. Denemarken kent eveneens een dergelijk centrum aan de universiteit van Arhus en ook de Noorse regering stelt jaarlijks geld beschikbaar voor onderzoek op dit gebied. Homeopathie wordt wereldwijd toegepast en is in verschillende landen wettelijk erkend als geneeswijze c.q. specialisme. In Europa geldt dit voor Groot-Brittannië, België, Portugal, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Tsjechische Republiek en Rusland . Binnenkort komt Italië hierbij. In landen als Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland worden de opleiding en de titel ‘homeopathisch arts’ door de algemene beroepsverenigingen van artsen erkend.

Eerlijk en duidelijk

Er bestaan hardnekkige misverstanden over wat homeopathie precies is en wat haar genezend vermogen is. Over de wetenschappelijke bewijsvoering van haar werkzaamheid en werkingsprincipe doen de meest onredelijke verhalen de ronde. Met homeopathie is veel, maar heus niet alles te bereiken. Diverse wetenschappelijke studies wijzen uit dat homeopathie werkt, terwijl er op andere terreinen onderzoeken lopen die nog geen resultaten hebben laten zien. Wat dit betreft verschilt homeopathie niet van de reguliere geneeskunde. Maar homeopathie wordt vaak wel met strengere normen beoordeeld, waardoor de reguliere wetenschap en het publiek soms twijfelen aan haar geloofwaardigheid.